Lokaal Peel en Maas stelt een beoogde coalitie van Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 voor

Tussen 16 maart en 2 april zijn er door de informerende partij Lokaal Peel en Maas gesprekken gevoerd met alle partijen in de gemeente Peel en Maas te weten CDA, VVD, PvdA/GroenLinks en D66. Op basis van deze gesprekken wordt voorgesteld om de inhoudelijke verdieping te zoeken tussen Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 om samen tot een coalitieakkoord en nieuw college te komen.

Informateur Sander Janssen: “Het waren prettige, open en constructieve gesprekken. We hebben de partijen bevraagd naar de duiding van de verkiezingsuitslag en de in hun ogen gewenste coalitie. Alle partijen waren het er over eens dat een grote coalitie zoals de afgelopen jaren niet de voorkeur heeft. Ook zijn er op diverse onderwerpen standpunten op inhoud uitgewisseld.
Op basis van inhoudelijke overeenkomsten en de visie op de toekomst zoals bijvoorbeeld zelfsturing, de ontwikkelingen in het buitengebied die op ons afkomen, bestuur van deze gemeente en communicatie is Lokaal Peel en Maas tot de beoogde coalitie van Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 gekomen.” De beoogde coalitie telt 19 van de 27 zetels in de raad.

Rob Wanten (CDA): “De verkennende gesprekken verliepen erg prettig en gaven vertrouwen. We zijn verheugd dat Lokaal Peel en Maas met het CDA verder wil praten over een nieuw te vormen coalitie. We willen graag opnieuw een bijdrage leveren aan een stabiel en betrouwbaar gemeentebestuur.”

“We gaan in op deze uitnodiging voor vervolggesprekken. Voor ons ligt hierbij de basis in een volwaardig partnerschap en een duidelijk progressieve agenda in een akkoord. We gaan de gesprekken in om te kijken hoe we hier goed invulling aan kunnen geven.”, aldus Omar El Khader (D66).

De kracht van deze beoogde coalitie zit hem ook in het durven tonen van lef op bepaalde onderwerpen. Niet de gebaande paden bewandelen maar ook eens een zandpad durven nemen.

De komende periode willen we de frequentie van gesprekken opvoeren. De vorige keer hebben we gezegd dat de inhoud leidend is voor het proces. Dit is nog steeds het geval. We willen dit graag voortvarend oppakken, tegelijkertijd staan kwaliteit en zorgvuldigheid voorop.