Presentatie coalitieakkoord en kandidaat wethouders

Op donderdag 19 mei 2022 is het coalitieakkoord van Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 gepresenteerd. Na een groot aantal overleggen op diverse locaties in de gemeente ligt er een coalitieakkoord waarmee een stevig fundament voor de komende 4 jaar is gelegd.

De titel van het coalitieakkoord is “Met lef en vertrouwen verder bouwen”. De titel zegt al voldoende voor de inhoud van het akkoord. Als Lokaal Peel en Maas hebben we vertrouwen in dit akkoord en met lef treden we de uitdagingen die er liggen tegemoet.

Vanuit de 3 partijen zijn tevens de beoogd wethouders naar voren geschoven. Dit zijn:

  • Lokaal Peel en Maas: dhr. Erik Nijssen en mevr. Anget Mestrom
  • CDA: dhr. Rob Wanten
  • D66: mevr. Machteld Beukema

Tijdens een extra raadsvergadering op 31 mei wordt een toelichting op het coalitieakkoord gegeven en worden de wethouders benoemd.