Bestuur

Het bestuur van Lokaal Peel en Maas bestaat momenteel uit 6 leden:

IMG_9643

Tijs van Lierop, Voorzitter

IMG_9743

Rob van Acker, Penningmeester

IMG_9567

Tiny Vennix, Secretaris

IMG_9545

Jos van Hal, bestuurslid

IMG_9617

Ida Schoof, bestuurslid

IMG_9576

Piet Rooijakkers, bestuurslid

Als bestuurslid ben je medeverantwoordelijk voor de organisatie en het bestuur van Lokaal Peel en Maas.
Ieder bestuurslid heeft enkele functiespecifieke taken. Dit neemt niet weg dat van ieder bestuurslid taken in het algemeen belang van de partij kunnen worden verwacht. Ieder bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het (mede-)organiseren van bijeenkomsten voor leden, campagneactiviteiten en andere zaken die de partij draaiend houden.
Ieder bestuurslid is een ambassadeur van Lokaal Peel en Maas in onze gemeente.

Taken van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Organiseren van minimaal twee Algemene Leden Vergaderingen per jaar;
 • Zorgdragen voor de jaarstukken: (begroting/activiteitenplan, jaarrekening/-verslag);
 • Het voordragen van een commissie voor het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de partij;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor de Gemeenteraad;
 • Uitvoering van de door de ALV genomen besluiten;
 • Zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie van de Gemeenteraad;
 • Onderhouden van contacten met de fractie van de Gemeenteraad;
 • Proactief betrekken van nieuwe leden en leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten;
 • Proactief scouten van potentiële Lokaal Peel en Maas raadsleden en werven van nieuwe leden;
 • Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen;
 • Bewaken van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 • Communicatie met de lokale leden en andere partijorganen;
 • Vertegenwoordigen van Lokaal Peel en Maas binnen en buiten de partij.

Mail naar bestuur@lokaalpeelenmaas.nl voor meer informatie.