Meer over Henk Boots

Henk BootsHenk Boots 58 jaar

Mountainbiken, hardlopen en reizen zijn mijn hobby’s.

Werkzaam bij Defensie als veiligheidskundige.

Heb mij de afgelopen 4 jaar met veel plezier ingezet voor de gemeenschap van Peel en Maas, graag wil ik dit de komende 4 jaar weer doen. Iets beteken voor de gemeenschap, mee praten en denken over de toekomst van Peel en Maas is voor mij de drijfveer om mij herkiesbaar te stellen. Gemeenschapsontwikkeling, sport/bewegen en cultuur zijn mijn programma’s . Ik sta voor leefbaarheid en vitaliteit in alle kernen van Peel en Maas. Meer betaalbare woningen voor alle doelgroepen, in het bijzonder voor jongeren maar ook aangepaste/ gesplitste woningen zodat oudere langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zorg goed afstemmen op de zorgvraag . Een veilige omgeving waar onze kinderen/kleinkinderen kunnen opgroeien. Ik vind het algemeen belang en in het bijzonder uw belang belangrijk bij mijn afwegingen voordat er beslissing genomen worden. Zelfsturing of beter gezegd samensturing vind ik belangrijk, gemeenschappen en initiatiefgroepen bepalen zelf wat ze willen. Zorgen voor binding met de gemeenschap, behoud van de voorzieningen, daar waar nodig aan passen, zodat iedereen mee kan doen. Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Dit moeten we koesteren en daar kunnen wij in Peel en Maas trots op zijn.


Wil je meer weten bekijk dan: