Meer over Sander Janssen

Sander JanssenIk ben Sander Janssen, 39 jaar. Geboren en getogen in Maasbree, maar inmiddels al bijna zestien jaar woonachtig in Baarlo. Ik woon hier in het buitengebied – op de grens van Baarlo en Kessel -, samen met mijn vriendin Ank en onze Duitse Herders Xara en Akke. Qua hobby’s staat het wandelen met de honden toch wel op de eerste plaats. Daarnaast ben ik een groot fan van de Formule 1. Dit was al in de tijd van Jos Verstappen maar nu Max het zo goed doet is natuurlijk helemaal geweldig. Als het even kan bezoek ik minimaal eens per jaar een Grand Pix. Als bestuurslid cq. voorzitter ben ik betrokken bij de stichtingen Semangat en Stille Sterke kracht in Maasbree. Deze stichtingen hebben tot doel om de leefomstandigheden op Oost-Java (Indonesië) te verbeteren.

Mijn interesse in de lokale politiek begon al op de basisschool. Vanuit school was er een project over de gemeentepolitiek, waarbij ook een bezoek aan een raadsvergadering op de planning stond. Dit vond ik toen al reuze interessant. Ik voel me namelijk betrokken bij de maatschappij en vanuit die betrokkenheid wil ik hier ook een bijdrage aan leveren. De lokale politiek biedt die mogelijkheid. En dat is meteen ook de reden dat ik al 13 jaar werkzaam ben binnen de gemeentelijke wereld. Hier houd ik me bezig met dienstverlening in de breedste zin van het woord. De digitale dienstverlening heeft hier echter mijn bijzondere aandacht. Door het werken bij een gemeente heb ik echt het gevoel direct iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap. Ik hoop dat ik de kans krijg om dit door te trekken als raadslid binnen de gemeente Peel en Maas en op deze manier een meerwaarde te kunnen creëren voor de inwoners van de gemeente waar ik geboren en getogen ben.

Ik wil mij in het bijzonder inzetten voor een leefbaar buitengebied met een up-to-date voorzieningenniveau. Wonen, werken en recreëren moeten hierbij hand in hand gaan. Leegstand begint steeds meer voor te komen. We moeten hierbij kijken naar een goede herbestemming van leeggekomen gebouwen. Sloop behoort tot de mogelijkheden maar ook inzet voor de huisvesting van arbeidsmigranten en het plaatsen van zonnepanelen op de daken hoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast is – in het kader van de leefbaarheid – bouwen naar behoefte een belangrijk speerpunt. De jongeren moeten in de kernen kunnen blijven wonen en ook doorstroming van huur naar koop en omgekeerd moet mogelijk zijn binnen de woningmarkt. Om dit te realiseren, moet een evenwichtig aanbod aan woningen beschikbaar zijn voor huurders en kopers.

Om mijn speerpunten zo goed mogelijk voor het voetlicht te kunnen brengen en echt zaken voor elkaar te kunnen krijgen, hoop ik op 21 maart te mogen rekenen op uw stem!

Meer informatie is te vinden op mijn Facebook pagina.


Wil je meer weten bekijk dan: