Meer over Tiny Valckx

Tiny ValckxTiny Valckx, Nr 3 voor Lokaal Peel en Maas: samen denken, besluiten, doen en leren.

Al 2 periodes actief voor Lokaal Peel en Maas schrijf ik hier vol trots. Ik werk fulltime en de combinatie met de politiek is best pittig. Dat vraagt een goede planning. Soms zit je in een spagaat: loslaten én grenzen aangeven! Voor mijn 2 kleinkinderen maak ik eveneens graag vrij in mijn agenda. Ik speel volleybal in een mix-team en ben actief in wandelen, fietsen en tuinieren.

Als opbouwwerker werk ik dagelijks met mensen en het geeft me dan ook een goed gevoel om inwoners te ondersteunen bij maatschappelijke vraagstukken of datgene wat nodig is om stappen te zetten. De zelfde reden geldt ook voor mijn politieke ambities. Ondersteunen, faciliteren en verbinden van datgene wat de medemens, de buurt of de samenleving nodig heeft om zich thuis te voelen in de eigen leefomgeving. Er is immers niks zo belangrijk dan dat inwoners kunnen meedoen in hun eigen buurt of wijk. Zich goed voelen in hun eigen woning en vooral lekker in hun vel zitten!

Mijn aandachtspunten in de politiek zijn: De Sociale Raad, duurzaamheid, economische ontwikkeling en vrije tijdseconomie. Sinds kort neem ik ook deel aan de werkgroep Rom. ( ruimtelijke ordening) alle thema’s hierin zijn steeds in ontwikkeling, wat straks bij elkaar komt in één omgevingswet. Dat is nog een hele klus. Mee vorm geven aan vernieuwingen, dat maakt het voor mij superinteressant, leerzaam en vormt voor mij de uitdaging om aan deze vraagstukken een serieuze bijdrage te leveren.

Daar wil ik me graag voor inzetten. Om goede keuzes te maken voor het algemene belang op lange termijn. Ongeacht welke keuze je maakt, je kunt het nooit voor iedereen goed doen, dat besef ik terdege. De gedachte ”Hoe dichter je bij jezelf staat, hoe verder je komt.” helpt me daarin enorm. Vol vertrouwen in de kracht van mensen om me heen.


Wilt u meer weten bekijk dan: