Speerpunten Verkiezingen 2022

Dromen, Durven, Denken, Doen

Iedereen een betaalbare woning

 • Het toevoegen van nieuwe huizen, in alle kernen.
 • Splitsing van bestaande huizen
 • Bestaande (leegstaande) gebouwen om te bouwen.
 • Voorrang geven aan bouwkavels voor eigen inwoners
 • Locaties die in de toekomst voor woningen geschikt zijn, nu op een juiste manier inplannen
 • Meer (pre-) mantelzorgwoningen toestaan.
 • Een mooi buitengebied / platteland waarbij we rekening houden met de bestaande gebruikers.
 • Meer hofjes, groep huizen voor mensen die voor elkaar zorgen
 • Het bouwen van huizen die geschikt zijn voor alle leeftijden en zuinig met energie omgaan

Zelfsturing

 • Wij vinden zelfsturing belangrijk voor alle dorpen
 • Wij vinden dat de gemeente zelfsturing goed moet ondersteunen.
 • Wij geloven in de kracht van iedere gemeenschap
 • Wij vinden dat ieder kern of gemeenschap uniek is
 • Wij willen minder regels en meer samenwerking

Zorg(en) voor elkaar

 • Wij vinden zorgen voor elkaar het belangrijkste.
 • Jouw zorg is onze zorg, iedereen doet mee
 • Wij geloven in ‘noaberschap’, dit betekent dat we meer naar elkaar om moeten kijken
 • Wij vinden dat de jeugd de basis is voor het Peel en Maas van de toekomst.
 • Wij vinden dat onze senioren een goed leven moeten hebben
 • Wij vinden sport erg belangrijk omdat je hier gezond bij blijft
 • Kunst en cultuur is belangrijk voor iedereen  
 • De dorpsoverleggen vinden wij erg belangrijk. We moeten meer samen doen.

De leef-omgeving

 • Wij willen voor iedere gekapte boom minimaal 2 bomen terug.
 • Onderwijs(-gebouwen) in iedere kern en schone lucht in de klassen zijn voor ons essentieel
 • Verkeersveiligheid in alle kernen is een belangrijk en blijvend aandachtspunt

Duurzaamheid

 • Wij vinden duurzaamheid belangrijk voor onszelf, onze kinderen, kleinkinderen
 • Wij vinden minder energie verbruiken het speerpunt voor de komende jaren
 • Wij vinden dat energieopwekking mag niet ten koste gaan van onze natuur of onze vruchtbare akkergronden.
 • Wij vinden dat nieuwe vormen van energieopwekking minimaal 50% en bij voorkeur 100% onder lokaal eigenaarschap moet worden uitgevoerd
 • Samen werken aan een duurzame circulaire economie

Uitleg over onze speerpunten?